خرید رایگان سود بیشتر

سودیابی در بورس

پیشنهاد خرید فردا(16 آذر) بانک صادرات_مهرام
+ نوشته شده در  ساعت ۱۴:۵۶ بعد از ظهر  توسط مهدی جلیلوند  | 

پیشنهادخریدفردا(9 آذر): سیگنال خرید رانفور همچنان به قوت خود باقیست   .همچنین سهام همکاران سیستم برای ورود مناسب است.
+ نوشته شده در  ساعت ۱۴:۵ بعد از ظهر  توسط مهدی جلیلوند  | 

پیشنهاد خرید فردا(8 آذر) رانفور
+ نوشته شده در  ساعت ۱۹:۱۴ بعد از ظهر  توسط مهدی جلیلوند  | 

پیشنهادخریدفردا(7آذر)  صدرا
+ نوشته شده در  ساعت ۲۱:۴۱ بعد از ظهر  توسط مهدی جلیلوند  | 

سهام پربازده

مهرام کاذر وپترو
+ نوشته شده در  ساعت ۱۴:۲۶ بعد از ظهر  توسط مهدی جلیلوند  |